Welcome to Gujarat Mercantile Co-operative Bank

Call us at : 079-25397610, 25399754

Name Position
Shri Pratikbhai R. Kakadia Chairman
Shri Pushpakbhai V. Padariya Director
Shri Dipakbhai K. Patel Director
Shri Maheshbhai D. Vaghasiya Director
Shri Bhavinbhai C. Sorathiya Director
Shri Shashikantbhai V. Limbachiya Director
Shri Ketanbhai M. Kathiriya Director
Shri Miralbhai J. Vankawala Director
Shri Trupeshbhai R. Radadiya Director
Shri Hetalben C. Patel Director
Shri Ramjibhai P. Kakadia Managing Director
Shri Anandbhai Lavingia Professional Director
Top