Name Position
Mahendrabhai Gupta CEO
Amitbhai M. Shah Manager
Piyushbhai R. Patel Officer
Ketanbhai G. Patel Officer
Hitendrabhai C. Makwana Officer