Shri Dahyalal I.Thakkar

Chairman

Shri Rameshkumar k. Akhani

Vice-chairman

Shri Arvindbhai L. Vakhtaria

Managing Director

Shri Pankajbhai P. Thakkar

Director

Shri Vasantbhai M. Anarkat (C.A)

Director

Shri Yatinbhai S. Gupte

Director

Shri Laxmichand N. Kishnachandani

Director

Shri Ashokbhai R. Desai

Director

Shri Sukhdevbhai H. Thakkar

Director

Shri Rishibhai L. Vakhtaria

Director

Shri Hemantbhai D. Mandloi

Director

Shri Shekhar S. Yadav

Director